Management Letter - Q4 / 2021

«Vekst er det eneste bevis på liv»

Nok en milepæl i kampen for å tilby våre medarbeidere de mest attraktive arbeidsplassene i «oljå» er nådd.

«Fra visjon til virkelighet»
TS Groups planlagte vekst- og utviklingskurve er tuftet på en kombinasjon av ambisjoner og verdier. Konsernets visjon, «Vi setter standarden», er i dette bildet kompasset som forteller oss hvor vi skal. Mens våre kjerneverdier, «Sikker – Ordentlig – Modig – Engasjert», er veikartet som forteller oss hvordan vi skal komme oss dit!

«God ledelse handler i grunn mye om å være ålreit»
At sannsynligheten for suksess øker eksponentielt om systematikk, planer og forutsigbarhet blir brukt til bunnplanke, det er det mange som vil nikke anerkjennende til! Dette gjelder jo for så vidt i de fleste falsetter av livet. Derav kart og kompass når en skal på tur, eller i overført betydning, visjoner og kjerneverdier når en bygger butikk! Det viktigste vi herunder søker å tilrettelegge for hos oss, basert på TS Groups iboende kultur, er gode rammebetingelser for mestring. Å skape grobunn for mestring handler i denne sammenhengen slettes ikke om å re-innovere hjulet på nytt. Tvert imot – de eldgamle jungelordene er minst like potente enda; Dette handler forenklet sagt om å utstyre alle våre medarbeidere med rett kompetanse, om å tilrettelegge for transparent og toveis kommunikasjon gjennom hele organisasjonen, om å unngå skruballer og snarere delegere håndterbare og målprøvbare oppgaver i hele verdikjeden og, ikke minst, det handler om å gi kvalifiserte tilbakemeldinger som gjør at enkeltindivider opplever å bli sett og verdsatt.

«Culture eats strategy for breakfast”
I et slikt miljø dannes grobunn for repeterende læringssløyfer og kontinuerlig forbedring. Da vil en erkjennelse av at det å bygge butikk er et lagspill etableres. Og i et slikt perspektiv blir forståelsen av at kultur virkelig spiser strategi til frokost, hver dag, sementert! For i en kultur hvor det å ville andre vel er en del av selskapets DNA, hvor det å spille kolleger, kunder og leverandører god er den viktigste KPI’en, og hvor mot til nyskaping fremsnakkes, der vil også de beste rammene for mestring vokse frem. Eller læring, utvikling og trivsel, som mestringsfenomenet også rommer.

«Vekst er det eneste bevis på liv»
Som kjent har vi i TS Group ambisiøse vekst- og utviklingsplaner. “Kjent” fordi slike ambisjoner bør være en selvfølge for ethvert kommersielt foretak med respekt for seg selv (red. anm.). Derfor har det å vinne langsiktige 8-årige rammeavtaler med henholdsvis Vår Energi (’20) og Shell (’21) vært helt instrumentalt for oss. Når vi nå har gjort det igjen, og signerer en 9-årig (inkl. opsjoner) rammeavtale med ConocoPhillips for leveranser på Greater Ekofisk, er vi i dag “litt” euforiske, og voldsomt stolte! Stolte over den innsatsen konsernets medarbeidere, spesielt i den spisse enden, har bidratt med gjennom noen tøffe tak i en pandemipreget verden de siste årene. Ydmyk overfor den tilliten ConcoPhillips, en av de mest sentrale spillerne på norsk sokkel, viser oss. Og vilt begeistret over å kunne tilby våre medarbeidere de mest attraktive arbeidsplassene i «oljå», gjennom både nye- og eksisterende oppdragsgivere.

“Og resten er historie»
Ny rammeavtale med ConocoPhillips er signert – og nok en milepæl i kampen for å tilby våre medarbeidere de mest attraktive arbeidsplassene i «oljå» er nådd. 

Phillips Petroleum, som det het den gangen, støtte på Ekofisk-reservoaret i 1969. Dette var da ikke bare det første utvinnbare funnet på norsk sokkel, men den gangen også verdens største petroleumsfelt til havs. Funnet fikk umiddelbart stor både praktisk og symbolsk betydning for virksomheten på norsk kontinentalsokkel og for Norge som petroleumsprodusent. «Ekofisk forandret Philips og Ekofisk forandret Norge» er med rette blitt sagt.  Og Ekofisk – som forandret så mye i 1969 – evner sannelig å skape både begeistring og endring fremdeles, 50+ år etter. I TS Group gleder vi oss stort til de neste 50 årene!