Management Letter - Q2 2023

Industri 5.0 og fremtidens marked puster oss vennlig i nakken, vi kjenner på herlig kombinasjon av skrekkblandet fryd og masse mestringsfølelse.

Progressive aktører søker oppdrift. Gjerne med en innstilling om at alt kan bli bedre. Alltid! I mitt hode er det slik at “Alle progressive selskaper er ikke ledende – Men alle ledende selskaper er progressive!”

Med overnevnte forretningside tatt i betraktning, er det kanskje ikke overraskende at TS Group alltid vil søke utvikling. Det grunnleggende perspektivet hos oss er herunder, til enhver tid, hva våre markeder vil etterspørre fra TS Group om 5 år? Det er bare en ting i verden vi som aktør i en ekstremt konkurranseutsatt næring fundamentalt sett ikke kan klare oss uten. Kunder! Slik markedsorientert filosofi tilfører en dynamikk i organisasjonen som er helt essensiell over tid. Tror vi.

Hva TS Group kan levere om 5 år er altså ikke styrende for vårt selskaps utvikling. Alt handler om hva markedet vil etterspørre. Og med Industri 5.0 som perspektiv – tror vi at endringene i markedets etterspørsel kommer til å bli merkbare i årene som kommer. Ny teknologi og næringsvirksomhet har i denne sammenhengen ikke lenger som hovedmålsetning å erstatte mennesker (med mindre det er skadelige/repetitive arbeidsoppgaver eller mangel på fagarbeidere). Snarere skal ny teknologi samhandle med, og komplementere, mennesket i sentrum. I industri 5.0 skal utviklingen ha som målsetning å forsterke sirkulærøkonomien, og generelt sagt skape et nøytralt klima- og miljøfotavtrykk fra menneskeenheten. Videre skal fremtidens aktører i Industri 5.0 termer sikre større robusthet i hele forsyningskjeden. Er det noe Corona-nedstengningene og geopolitiske uroligheter har vist oss, så er det at globaliseringen de siste 10-årene må håndteres med lavere avhengighet innen kritiske forsyningskjeder.

Også for oss i TS Group er påvirkningene av Industri 5.0 allerede merkbar. Vi har i et slikt bilde hatt flere system-, kunde- og bransjeverifikasjoner så langt i 2023 enn de foregående tre årene til sammen! Og ikke bare er kvantiteten, men også fasongen på samsvarsprosessene i rivende utvikling. Informasjons-sikkerhet, human rights, arbeidsmiljø, ja simpelthen fremtidig bærekraftighet i alle sine falsetter dominerer dagens agenda i stadig tiltakende grad. Altså er dette moro, konstruktivt og verdiskapende prosesser – 7 dager i uka!

Som leder er det samtidig klart man kjenner disse prosessene på kroppen. Er vi på rett spor? Lever vi opp til forventningene markedet stiller til oss om 5 år? Fanger vi trendene i samfunnsutviklingen som er fundamentalt viktig for oss i fremtiden? Jeg innrømmer det glatt, dette er utrolig givende prosesser som gir masse mestringsfølelse, men man blir samtidig “litt” urolig av slikt, for å si det forsiktig. Skrekkblanda fryd kalte bestefar det. Og jeg ser at andre i organisasjonen tidvis har det på samme viset. Det er bra, tenker jeg. Gleden over å vinne er alltid viktigst i kampen om fremtidens markedsandeler, men kraften som ligger i frykten for å mislykkes skal heller ikke undervurderes.

Dette er de vindene som i dag dominerer hos noen av de mest progressive aktørene i Norge og verden (les; vår kundeliste) slik vi i TS Group opplever det, og dette er følgelig den mest konstruktive, fremtidsrettede og attraktiv bølgen for oss å surfe inn i fremtiden på. Eller som det så slående ble “statet” i en legendarisk filmklassiker på midten av 80-tallet;

“That was then and this is now, so let’s go back to the future”.