Management Letter - Q2 2022

Vi bruker ikke så mye tid på bekymringer om dagen, de har nemlig en tendens til å dukke opp helt av seg selv uansett.

Fremtiden klarer vi heller ikke spå, men vi har det moro på jobb og følger noen enkle regler som virker i både gode og mindre gode tider!

“Det er vanskelig å spå – især om framtiden”. Verken noe revolusjonerende nytt eller omstridt i dette velbrukte og tidløse sitatet. Men har verden som vi kjenner den i dag blitt enda mer uforutsigbar, kneppet mer omskiftelig og med større dynamisk enn det vi har erfart historisk?

Kanskje – Samtidig kom det minst 13 overraskelser på dusinet hvis vi leser verdenshistorien i retrospekt også. Og det om vi så bare ser i det aller, aller nærmeste sladrespeilet. Berlin-murens fall i 1989, terrorangrepene mot tvillingtårnene (USA) i 2001 og finanskrisen i 2008, er noen av mange genuine game-changere de siste tiårene som kom høyst overrumplende på en hel verden. Trumps politiske inntreden og på-begynnende demontering av demokratiet i demokratiets egen høyborg, USA, SOME’s eksplosive utbredelse og revolusjonerende påvirkning på den globale samfunnsutviklingen samt en fullskala angrepskrig i Europa i 2022, er andre begivenheter bare det siste tiåret eksklusivt som en hel verden har vært uforberedt på å deale med konsekvensene av.

Men – På den annen side har avanserte finansanalytikere spådd om lag ni av de siste fem resesjonene i verden. Jordas snarlige undergang, det være seg i et religions-, klima-, eller atomkrigsperspektiv har løpende vært bebudet «siden tidenes morgen». Og pandemien vi nettopp har lagt bak oss i Norge er visstnok bare starten på en rekke av betydelig verre og globale pandemier. Men disse gjentakende ryktene om menneskehetens undergang har vist seg å være betydelig overdrevet hver gang. Nesten litt som med olje- og gassindustrien i Norge på et bisart vis. Jeg tror derfor vi kan konkludere med at det er omtrent like vanskelig å spå fremtiden i dag som i morgen, i går, eller forrige århundre for den saks skyld. Og det er alltid viktig å være bevisst på at historien bestemmes av dem som skildrer den!

I lys av overnevnte resonnement tenker jeg videre at vår velbrukte, men fremdeles tidløse og regelstyrte suksessoppskrift i TS Group, vil funke minst like godt i framtiden som i retrospekt. I butikken vi skjøtter handler forretningsregel nummer én om alltid å gi våre kunder en opplevelse av høyere verdi pris på tjenestene vi leverer – enn prisen de må betale for dem. Regel nummer to sier at vi skal tjene mer penger enn vi bruker – hver dag! Og regel nummer tre er….. at det ikke er flere regler!

Og jeg må bare innrømme at det er ellevilt digg å være del av TS konsernet om dagen. Vi i TS Group opererer nå i et marked hvor solgangsbrisen atter en gang har løyet, pilene i markedet peker i sterk nordøstlig retning både i et aktivitets- og attraktivitetsperspektiv, og unge fremadstormende mennesker står aksel til aksel med eldre ringrever for å danne energisikkerhet på hele kontinentet. Ja, det er rett og lenge siden det har vært så progressivt i denne industrien som nå om dagen, og selv om krig i Europa danner et dystert bakteppe for oss alle, er det fremdeles lov å ha det moro på jobb etter år med hjemmekontor og restriksjoner! Ikke bare er det bare lov å ha det moro, det er beint ut en velsignelse å kunne tilby trygge, attraktive og fremtidsrettede jobber til eksisterende og nye medarbeidere i hele TS-strukturen. Og selv om vi skal unngå å bli fartsblind bruker jeg og organisasjonen for øvrig ikke så mye tid på bekymringer om dagen, de har nemlig en tendens til å dukke opp helt av seg selv uansett.

Å si at det har vært travelt så langt i år er forresten et forsiktig understatement – og eneste trøsten mot nettopp det faktum er at vi blir enda travlere i kommende perioder. Det å være så “busy” som TS Group (og markedet samlet sett) er om dagen, er en tilstand som skaper grobunn for trygge arbeidsplasser, progressiv dynamikk og individuell- så vel som og kollektiv utvikling. Alt dette fordrer at veksten håndteres riktig, hvilket ikke alltid har vært tilfellet i denne delen av industrien. I TS Group har vi derimot ingen andre intensjoner enn å gjøre alt rett –første gangen! Det gjelder gjennom hele strukturen, fra den spisse enden på dekk og ned til administrasjonen som ansetter, planlegger, tilrettelegger og avlønner. Har man først valgt “Vi setter standarden” som visjon er det intet mindre som gjelder. Vi har forresten ikke tid til noe annet heller.