Management Letter - Q2 / 2021

“Man aldri skal undervurdere de mulighetene en ordentlig krise har å tilby”

Et drøyt år har passert siden den første pandemibølgen traff Europa med full styrke. I retrospektiv har dette vært en intens og utfordrende tid, preget av stor usikkerhet. Samtidig var tiden for å ta kraftfulle grep da Norge stengte ned – knapp. TS Group gjorde raskt sine prioriteringer tydelig, både internt og eksternt. Selskapet rettet fokus på ivaretakelse av helsen og sikkerheten til våre medarbeidere, på å opprettholde kritisk kapasitet, og på å være til stede for våre kunder!

Overnevnte fokus har tydeliggjort hva som virkelig er viktig for TS Group. Og i en slik kontekst understreker våre prioriteringer hvilken vinnende bedriftskultur selskapet har skapt over tid. «Setter standarden» er herunder TS Groups visjon. Våre kjerneverdier er «Sikker», «Ordentlig», «Modig» og «Engasjert». Med andre ord er selskapets prioriteringer under pandemien – som beskrevet over – egentlig bare et abstrakt av selskapets iboende DNA. Og med et slikt kompass som visjonen og verdiene til TS’ vitterlig er, vil det alltid være mulig å skalke lukene og navigere stødig ut av enhver storm for dette selskapet, uansett hvor kraftfull og langvarig ruskeværet måtte være.

Selv om mange oppfatter at det meste har vært trist og leit i industrien det siste året, og at krisehåndtering nærmest er det eneste alle aktørene i næringslivet har hatt overskudd til å håndtere under pandemien, er dette så absolutt ikke en treffende karakteristikk av oss i TS Group. Barack Obama uttalte under finanskrisen (2009) at «man aldri skal undervurdere de mulighetene en ordentlig krise har å tilby». Den læresetningen har vi lagt oss friskt på minnet i alle beslutnings- og endringsprosesser internt i TS Group, det siste året. Og det har neppe vært bedre tider for «Change» – noensinne – enn akkurat nå. TS Group har i de omfattende endringsprosessene som er gjennomført internt hatt en tydelig ambisjon om å forbedre konsernets konkurransekraft, leveransekvalitet og kundeopplevelse – samtidig. Medisinen i forbedringsarbeidet har, på overskriftsnivå, vært digitalisering, avbyråkratisering og integrering av arbeidsprosesser, på kryss og tvers av hele konsernet. Målsetningen med endringsarbeidet selskapet og alle dets medarbeidere har nedlagt, er å fortsatt kunne tilby attraktive arbeidsplasser til majoriteten av våre medarbeidere, samtidig som vi tilbyr konkurransedyktige leveranser til konsernets kunder og viderefører våre samfunnsnyttige bidrag i alle de miljøene vi opererer i.

Med fornyet tillit ved tildeling av ulike langsiktige kontrakter for «Oil-majors» som Shell og Vår Energi, samt nye oppdragsmengder for bransjeledende aktører som Volvo, Norcem, Inovyn og OKG under beltet i andre av TS Group’s markedssegmenter, er vi både ydmyk og opprømt over den tilliten TS Group er gitt av et pandemipreget marked. Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid med alle våre nye og eksisterende oppdragsgivere i fortsettelsen, og vi kan nesten ikke vente på muligheten til å møte både kolleger, kunder og andre relasjoner “live”, når verden formodentlig åpner opp igjen i løpet av sommeren. Alt blir bra til slutt!