Management Letter - Q1 2024

Påsken kan være tid for å filosofere over mye, men en ting er vi hellig overbevist om, og det er at en aldri blir dummere av å snakke med folk!

Å være tett på medarbeidere, oppdragsgivere og markedet er og forblir topp prioritet hos oss.

Når vi nå lukker bøkene for åpningskvartalet i 2024 ønsker jeg atter å benytte anledningen til å dele noen refleksjoner over utviklingen i TS Group. Disse innledende månedene har vært intet mindre enn instrumentell i forhold til å realisere konsernets fremoverlente ambisjoner hva gjelder skalering av våre aktiviteter. Jeg er herunder, beint ut, stolt over engasjementet, vinnerviljen og disiplinen som hver enkelt medlem av TS’ team viser!

Prestasjons Høydepunkter:

TS’ eneste assets er våre medarbeidere! Prestasjonene til gjengen vår i den spisse enden er herunder i ferd med å ta det neste nivået! Det er hverken registrert røde (SIF) eller fraværsskader (LTIF) i følge med konsernets operasjoner i kvartalet, sykefraværet snitter vel under Norsk Industris målinger de siste kvartalene, og våre medarbeiderundersøkelser scorer godt. Slike resultater skaper mestringsfølelse, som igjen avler trivsel og gode resultater.

Å konkludere med en fasit på hva som leder til gode målinger er aldri enkelt, men en ting er vi likevel hellig overbevist om, og det er at en aldri blir dummere av å snakke med folk!  Å være tett på oppdragsgivere og tett på medarbeidere har bare oppsider med seg, tenker vi i et slikt perspektiv. Kvartalsvis gjennomfører derfor våre prosjektledere site-visits til «alle» våre landbaserte prosjekter. Om/når POB’en tillater det vil det samme gjøres gjeldende for offshore-aktivitetene. Dialog med kunder og medarbeidere over bordet på site, inkludert pizza-kveld med våre medarbeidere, det er tett på i våre øyne.

TS’ selvpålagte forpliktelse er herunder at verdien av våre tjenester, skal oppleves som høyere enn prisen for våre oppdragsgivere. Punktum. Basert på kundetilfredshetsundersøkelser og prosessering av feedback fra markedet kan det virke som vi lykkes ganske bra med dette om dagen. Men markeds-forventningene til oss (og alle andre aktører) er selvsagt ikke statisk, snarere tvert om er de gjennomgående dynamisk. Det vi holder på med i dag rekker ikke nødvendigvis opp i konkurransen i morgen. Følgelig er klapperjakten på forbedringer evigvarende hos oss.

 

Utfordringer og Mestringsstrategier:

De internasjonale råvaremarkedene har alltid vært volatile. Det vil fortsette. Imidlertid har vår fleksible tilnærming til markedsdiversifisering, ressursallokering, kostnadsstyring og markedsanalyse tillatt oss å håndtere potensielle risikoer og utnytte nye muligheter med et langsiktig blikk. I disse dager er hydrogen, ammoniakk og ikke minst Google etablering noen stikkord i den sammenhengen.

Muligheter til langsiktig tenkning er herunder er velsignelse som vil gagne både medarbeidere, oppdragsgivere og aksjonærer vel i kommende år, tror vi. Rekruttering og videreforedling av de fremste talentene forblir da avgjørende for å opprettholde konsernets vekst og konkurransekraft. Dette handler simpelthen om å realisere muligheter for folk – og ville dem vel! For å optimalisere denne muligheten har vi intensivert våre anstrengelser innen talentanskaffelse, forbedret opplærings- og utviklingsprogrammer for ansatte og implementert nyskapende (og digitalisert) verktøy for å videreutvikle våre leveranser en høytytende medarbeiderstyrke.

Når kvikklunsjen inntas på påskefjellet opprettholdes blikket samtidig mot fremtiden. Vi må forbli fokusert på våre strategiske prioriteringer med vekst, nytenkning og kundetilfredshet fremst i pannen. Ved å fremme TS’ kulturelle dragning mot kontinuerlig forbedring er jeg trygg på at vi vil fortsette å trives i det dynamiske og konkurranse-dyktige markedet vi opplever i dag. Men først, noen dager der familie, god mat og kanskje noe godt i glasset skal prioriteres, selv den ivrigste TS Group’er kan like en pust i bakken i ny og ne.