Måloppnåelse!

Ingen alvorlige skader på mennesker, miljø eller materiell!

Når vi ser tilbake på 2020 har målsetninger, budsjett og planer måtte tåle kraftige justeringer underveis. Verdiene våre har vært satt på prøve, men vist sin styrke og gjenspeilet innsatsen til våre ansatte.

Vi nådde ikke alt, men det viktigste;

Ingen alvorlige skader på mennesker, miljø eller materiell!