LEKKASJEJOBBER I INN- og UTLAND

Høytid er ingen hindring, lekkasjegjengen vår er alltid tilgjengelig for å hindre produksjonsstopp!

TS Group har i november gjennomført en lekkasje jobb i Estland for Eastman Specialties OU. Vi har gjennomført tilsvarende jobb for samme kunde for en tid tilbake, og setter alltid ekstra pris på fornøyde oppdragsgivere som kommer tilbake til oss.

Den detaljert planleggingen og de forhåndsreglene som ble tatt i forkant av gjennomføringen, både operativt og ift. C19 restriksjoner, var igjen helt avgjørende forutsetninger for nok et suksessrikt oppdrag. Rask responstid, erfarent personell og forutsigbare leveranser er i et slikt perspektiv alltid i en sikker vinner, uansett geografisk nedslagsfelt. Denne type oppdrag i Europa demonstrerer mer enn ord i seg selv, hvilket fordelaktig omdømme TS Group er i ferd med å etablere i ulike markeder. .

Jobben besto i å designe, produsere og montere et lekkasje klammer på drøyt 30 kg til en reaktor hvor lekkasjen besto av Benzosyre. Alternativet til klammer var å drenere reaktoren og bytte rør, denne løsningen ville imidlertid medført over 100 timer i tapt produksjon og vesentlig tapte inntekter for oppdragsgiver. Forsen ved å benytte våre løsninger er typisk slike produksjonsgevinster for våre kunder, der vi rykker ut med svært konkurransedyktig responstid, og forhindrer produksjonsstanser med tidseffektive leveranser.

Roy Andre og Håkon utførte den operative jobben for kunden i Estland. Oppdraget ble gjennonmført uten skader på personell eller utilsiktet utslipp til miljø. TS Group setter standarden, og kompetansen til våre teknikere er den beste referansen vi kan få i markedet!


Roy Andre Kinck og Håkon Kleppen

 

Høytid ingen hindring

Jul og høytid står heller ikke i veien for lekkasjeteamet i TS. Julaften ble det målt opp for produksjon av klammer til EDC lekkasje. Design ble gjort i julehelgen og produksjonen gikk kontinuerlig til 28/12. Sven Bjørnstrøm var ansvarlig for jobben, mens Thomas og Anders var på plass og monterte for kunden i romjulen.


Anders Gaarden og Thomas H. Nordstrøm