LÆRERIKE OG KULTURBYGGENDE HMS SAMLINGER

Endelig fikk vi samle flokken til to dager med sosialt og faglig påfyll!

Å invitere alle ansatte til årlig HMS samling har lenge vært en kulturelt betinget og viktig tradisjon for et “split location” selskap som TS Group. I 2020 lot dette, grunnet C19 restriksjoner, seg dessverre ikke gjennomføre. Desto kjekkere ble det når vi igjen fikk muligheten til å samles i år!

Over to samlinger ble det bygget relasjoner, reist konstruktive diskusjoner og ikke minst, tilrettelagt for rikelig med faglig- og sosialt påfyll. Morten innledet samlingene med info om rikets tilstand. Vi reflekterte herunder over markedet i et makroperspektiv, utsikter innenfor våre etablerte segmenter mer konkret, samt konsernets strategiske prioriteringer fremover. «Mer av det samme» er på overskriftsnivå strategien i TS Group, hvor det vil prioriteres å styrke konkuttansekraften ytterligere i de forretningssegmentene konsernet allerede er etablert innen. Herunder bemanningsleveranser, kurs og opplæring samt mekaniske vedlikeholds- og modifikasjonstjenester.

Stian tok oss gjennom status på finans og økonomi. Tross utfordringene som har vært i markedet de siste årene, leverer konsernet vel over forventning på aktivitet og omsetning. Samtidig er TS Groups vurderte ordrereserver betydelig styrket de siste årene, og har i 2021 passert magiske 1 milliard kroner. Konsernet har sikret langsiktige rammeavtaler med strategisk viktige kunder, markedsutsiktene de neste årene er svært lovende, og TS Group setter rekruttering høyt på sin prioriteringsliste fremover. Dette blir hyggelige utfordringer for oss!

Det drar oss over på årets hovedtema for samlingene, som var KOMPETANSE. I et marked der etterspørselen etter fagarbeidere er voksende, handler mye av fremtiden om å kunne levere rett kompetanse til rett tid og til rett oppdragsgiver. André og Stine gjennomførte en sekvens med dette som tematikk, der vi var innom hva TS Group vektlegger i et kompetanseperspektiv, og hvordan våre oppdragsgivere, historisk vektlegger og verdsetter TS-konsernets kompetansebase. Vi opplever at det stadig kommer nye krav til innhold, responstid og dokumentasjon. Så hvordan vi i fremtiden prosesserer og presenterer kandidater for våre oppdragsgivere er essensielt for å vinne fornyet tillit i et marked med stadig tøffere konkurranse. Hvordan en CV konkret både skal bygges opp og presenteres, i et aktivt samspill mellom bedrift og medarbeider, var i et slikt perspektiv tema for årets gruppearbeid, der vi fikk mange fine innspill og refleksjoner fra ulike hold.

Dag 1 ble, tradisjonen tro, rundet av med en strålende “Kahoot” gjennomført av Rolf, før vi møttes til en bedre middag med underholdning og dans på kvelden. Lite visste vi at det var så mange skjulte sangtalent i TS Group!

Dag 2 startet med Kommunikasjon som tema. Det ble innledningsvis reflektert over hvilke saker som vil være av størst interesse for konsernets medarbeidere i et informasjonsperspektiv. Fremtidige muligheter for den enkelte medarbeider i selskapet, samt suksesshistorier fra ulike prosjekt, var gjennomgående tema som skaper samhold og engasjement. Videre ble det reflektert over viktigheten av å skape en god arena for to-veis kommunikasjon i konsernet, fortrinnsvis gjennom linjen, via tillitsvalgte og/eller verneombudstjenesten. Kraften av sosiale medier (SoMe) som LinkedIn, Facebook og Instagram, ble i denne delen av sekvensen også fremhevet som et (dels) uforløst potensial for både konsernet og mange av våre medarbeidere. Effekten av riktig SoMe bruk, inkludert “vær varsom” plakaten etablert hos oss i så henseende, ble fremlagt av Stine.

Anne og Stian fremla deretter praktisk info rundt HR og system, før de tillitsvalgte presenterte seg og sitt arbeid i de respektive fagforeningene. Konserntillitsvalgt Daniel Tho deltok på begge samlingene, mens Simen Krogseth Olsen (IE) og Kjell Inge Gjelseth (VO) deltok på en samling hver. HVO Thor Helge Hermansen deltok også på første samling.

Samlingene ble avsluttet med både gripende og faglig relevante innlegg fra vår kunde og samarbeidspartner Wood. Såle Øysang som er HMS leder i Wood, stilte på begge samlingene. Flankert av Lars Sem på første-, og Henrik Melsom på andre samling. De diskuterte HMS kultur, fastslo at engasjement slår kunnskap 10 av 10 ganger når det kommer til HMS, og delte personlige historier som virkelig gjorde inntrykk på forsamlingene. At vi kan samarbeide og utveksle erfaringer i verdikjeden på disse områdene, og ikke minst på tvers av selskaper, oppleves som ekstremt verdifullt for oss.

Så avrunder vi i TS Group med det viktigste, at disse samlingene totalt sett skal bygge opp under selskapets visjon “Vi setter standarden”, og våre kjerneverdier;

  • Sikker
  • Ordentlig
  • Modig
  • Engasjert

Takk til alle, både interne og eksterne krefter, som prioriterte disse samlingene i en hektisk hverdag, og til dem det ikke passet for ved denne korsvei; vi ser frem til å se dere neste år! Vi er evig takknemlig for engasjementet!