KOMPETANSESENTER I MOLDE

Aktiviteten på kompetansesenteret sin avdeling i Molde har økt betydelig siste 6 måneder. Tilbudet som til nå har dreid seg om flensekurs, mekanisk momentnøkkel og tubing har blitt godt mottatt.

Vi ser at markedet etterspør kursene vi tilbyr her i området og har nå satt opp program ut året sier Liv Marit Varhaugvik som er ansvarlig for å koordinere aktivitetene.

Kan du si litt om målgruppen for kursene?

  • I utgangpunktet adresserer kursene personell som jobber i industrien, og da særlig rettet mot mekaniske arbeidsoperasjoner. En deltaker på disse kursene kan typisk være industrimekaniker, rørlegger eller automatiker, men ikke begrenset til disse.

     

Mange deltakere bor lokalt her i området, men vi ser også stor andel av tilreisende. Vår målsetting er å videreutvikle våre kurstilbud i nærområdet slik at enda flere lokale bedrifter kan velge TS Group som sin kursleverandør.

Hvilke andre kurs vil det være aktuelt å utvideporteføljen med i Moldeområdet?

  • Så langt har vi valgt å fokusere på de mekaniske kursene, men vi har en bredere portefølje vi løpende vurderer etterspørselen etter her i området. I tillegg til åpne kurs tilbyr vi også bedriftstilpasset opplæring. Vi kan tilpasse kursinnhold basert på en enkelte kundes behov innenfor de gitte standardene.

Eksempelvis har vi kjørt bedriftsinterne Ventil- og Gassmålingskurs for kunder i området her.

Hvordan er responsen fra deltakerne?

  • Alle kursene er basert på etablerte bransjestandarder og vi får gode tilbakemeldinger på kursinnholdet. Spesielt kjekt er det at instruktørene våre får mye ros for måten de formidler og inkluderer deltakerne på avslutter Liv Marit.

Kenneth Sjåberg, instruktør TS Kompetansesenter

 

 

FAKTA:

  • Kurslokasjoner: Molde, Porsgrunn, Bergen, Stavanger og Kristiansand
  • Årlige deltakere: ca. 3500
  • Fullt program og påmelding: Kurskalender