Julehilsen fra Morten

2021 – Et fremgangsrikt år for TS Group!

 

Kjære kolleger,

For et år vi har vært gjennom! På mange måte forbløffende likt 2020, hvilket i seg selv er overraskende nok for mange av oss. I andre perspektiver har 2021 vært helt spesielt, og virkelig noe for seg selv. Både målt mot historikk og forventninger.

Få av oss hadde kanskje, for ett år siden, sett for seg tunge smitteverntiltak også ved inngangen til 2022. Selv om vi har blitt godt vant med ulike C19 restriksjoner de siste par årene, er også mye i dag vidt forskjellig. Vaksineandelen i befolkningen over 12 år er 90% +, kunnskapen om behandling av C19 er utvidet og tiden man har hatt til å utvide intensiv-kapasiteten i helsetjenesten nærmer seg to år. Dette er bare noen av de faktorene mange hadde trodde skulle utgjøre fundamental forskjell, og forhindre behov for nye og radikale tiltak. Like fullt ser vi at både en 4- og 5 bølge brer om seg i både Norge, Europa og verden for øvrig i dag. Dette er altså ikke noe særnorsk fenomen, og sier for meg mer om hvilken mektig og uforutsigbar fiende C19 er, enn hvordan kvaliteten i håndteringen av utfordringene fra politisk hold nødvendigvis har vært. Ingen vet, eller kan vite, hva som skjer rundt neste sving! I TS Group har konsernets pandemitilnærming hele tiden vært ukomplisert og selv-erkjennende; Vi er best på bemanning og “on-site machining”, – Andre har derimot langt bedre forutsetning for god pandemihåndtering! Følgelig har selskapet fortløpende kommunisert, og operasjonalisert, de instrukser og anbefalinger myndighetene har introdusert. Det være seg nasjonale eller lokale tiltak, innskjerpelser eller lettelser i tiltakspakkene. Slik vil vi også tilnærme oss pandemien også for ettertiden.

Og mens alt dette pågår, har vi i TS Group fått til MYE sammen! Jeg tenker ofte at konsernets gledelige utvikling de siste årene delvis handler om selskapets tiltakende evne til å holde fokus på det som er viktig, og områder vi faktisk kan påvirke. Mest handler det imidlertid om den innsatsen alle våre medarbeidere i den spisse enden legger ned for å trygge både oppdragsgiver, selskap og egne interesser i en utfordrende pandemi-epoke.  Det kalles bedriftskultur, og den verdien kan nesten ikke måles i penger! Nye og langsiktige kontrakter er i så måte vunnet, både til lands og til vanns i år. Konsernets markedsandeler og attraktivitet, både for kunder, ansatte og eiere, er gjennom eksisterende og nye kontrakter, således tatt til neste nivå. Dette skal vi bygge videre på i ‘22 og videre, når neste generasjon TS Group’ere skal rekrutteres og settes i meningsfull tjeneste. Og vi gleder oss til fortsettelsen.

Avslutningsvis vil jeg bare ønske alle en riktig fredelig jul og et fremgangsrikt godt nyttår når den tid kommer. Og spesielt varme tanker går til dem som i år skal feire med gode kolleger på jobb snarere enn sine kjære hjemme!