JULEHILSEN FRA CEO

Konsernsjefens oppsummering og betraktninger av annerledesåret 2020;

Kjære kolleger;

2020 ble et spesielt år for veldig mange. Mye har vært utfordrende, mye har vært trist, og krisefølelsen har vært overhengende for mange. Samtidig byr enhver krise på nye muligheter, som ikke ville åpenbart seg hvis alt var ved det normale – Slik har det sannelig vært ved denne korsvei også!

Der hjemmekontor for kort tid siden var et «gode» noen få forunt – er det i dag anerkjent som den mest effektive (eneste) måten å få gjort jobben sin på for veldig mange arbeidstakere over hele verden, administrasjonen i TS Group inkludert. Og da jeg i denne sammenheng nylig leste at «Korona» ble kåret til årets ord av «Språkrådet», tenkte jeg med en gang at «Teams» ville vunnet en tilsvarende kåring i TS Group! Og fra hjemmekontorer spredd over det ganske land har TS Group vunnet viktige og langsiktige kontrakter for oppdragsgivere som Vår Energi, Aker BP og Maersk for å nevne noen. Tusenvis av rotasjoner for vårt mannskap er håndtert. Og hundrevis av TS Groups medarbeidere har fått rett lønn til rett tid – hver eneste måned. Samtidig har konsernets medarbeidere i den spisse enden levert sikre, forutsigbare og kvalitative tjenester til våre oppdragsgivere – hver dag. Mange ville i forkant tvilt på om dette i det hele tatt var mulig å få til under de rådende forhold, og med dagens teknologi og organisering. Men alt er tydeligvis mulig for oss – så lenge viljen, innsatsen og samholdet er sterkt nok.

 

Først da Erna stengte ned Norge den 12 mars, gikk likevel alvoret virkelig opp for mange av oss – tror jeg. Millioner av mennesker har siden måttet bøte med livet, som følger av Covid-19. Pandemien har også i et sosialt og økonomisk perspektiv gitt grusomme ringvirkninger for hundrevis av millioner mennesker, som har endt i arbeidsledighet, nød og fattigdom. Vi har videre i 2020 vært vitne til en bisarr BREXIT prosess hos våre nære naboer i Storbritannia, som forsterker frykten og usikkerheten et hardt rammet Europa kjenner på under pandemien. Og ikke minst har en surrealistisk valgkampanje, og et splittende presidentvalg i USA, preget 2020 til de grader. Dette har i sannhet vært et begivenhetsrikt år! For undertegnede er dog den virkelige syretesten på en sivilisert verden om det faktisk evner til å ta vare på sine svakeste! Pandemien 2020 har i et slikt perspektiv vist at vi i Norge er villig til å ofre mye for å beskytte de svakeste, Barn har hatt hjemmeskole. Ungdom har måttet gitt avkall på mye av sitt sosiale studentliv. Arbeidsfolk har vært permittert/ og/eller stasjonert på hjemmekontor. Eldre har måttet avstå besøk fra sine nærmeste mot slutten av livet. Veldig mange har stilt opp – og veldig mange har vist solidaritet.

Og når vi nå har memorert oss gjennom noen av de mest fremtredende makro-hendelsene globalt og nasjonalt i 2020, har det sannelig skjedd litt av hvert verd å reflektere over lokalt i TS Group også. Da Norge stengte ned den 12 mars traff en fundamental oljepriskollaps oss rett i mellomgulvet. Det var selvsagt utfordrende for TS Group å håndtere pandemi, oljepriskollaps samt stor usikkerhet blant både medarbeidere- og oppdragsgivere, samtidig. Det føltes tidvis som en perfekt storm! Når vi nå nyter gunsten av å se det hele i retrospektiv, er det tilfredsstillende å registrere at mye ble håndtert bra i konsernet – i et år fylt med tvil og usikkerhet for oss alle. Disse konklusjonene jeg her trekker er først og fremst basert våre faktiske registreringer innen HMS/K. Resultatene i dette aller viktigste arbeidet vi utfører hver dag, er intet annet enn imponerende i 2020 samlet sett! Vi har samtidig klart å holde en stadig økende kontingent av våre medarbeidere i arbeid, og langt de fleste av våre medarbeidere har holdt seg frisk gjennom pandemien!

Parallelt med alt annet har vi i TS Group også beinjobbet med å bedre konsernets konkurranseevne gjennom kriseåret, for å kunne tilby attraktive og forutsigbare rammebetingelser for oppdragsgivere så vel som medarbeidere også i tiden etter pandemien. Det arbeidet som er nedlagt blir helt avgjørende når nye kontrakter, oppdrag og markedsandeler skal erobres – gleder meg til fortsettelsen!

Jeg vil med dette takke hver og en av dere for enestående bidrag og innsats i 2020!

Ønske dere en riktig god jul, med en spesiell tanke til dere som er på jobb i høytiden, og ikke minst, et fremgangsrikt nytt år i 2021!

Mvh Morten