Nytt kurstilbud - Industriell Digitalisering!

Overgangen fra industri 2.0 til 4.0 – sett fra fagoperatørens perspektiv! Digitalisering, bærekraft, teknologiutvikling og prosessoptimalisering er bare noen av stikkordene i vårt nye kurstilbud!

TS kompetansesenter tilbyr sammen med Fagskolen i Vestfold og Telemark og Industrial GreenTech modulbasert opplæring i Industriell Digitalisering på vegne av Kompetanse Norge. Hensikten med kursene er at ansatte i industri- og teknologi bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen. Kursene fokusere både på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser.

Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler.

 

Gjennomføring:

Hvert emne er et eget kurs om går over to dager. Den første dagen er teori rundt det gjeldende emnet. Dag to er praktiske øvelser, oppgaver eller besøk i bedrifter. Dag 2 avsluttes med en refleksjon rundt anvendelse i egen jobb/ bedrift av det du har lært. Deltagere må ta med egen PC.

  • Emne 1 – Anvendt kjemiteknikk i produksjonsprosesser
  • Emne 2 – IOT og sensorteknologi i framtidens produksjonsprosesser
  • Emne 3 – Elektronisk kommunikasjon og datasikkerhet
  • Emne 4 – Digitale verktøy i HMS- og kvalitetsarbeidet

Det utstedes kursbevis for hvert enkelt emne.

 

Målgruppe:

Målgruppen vil være fagarbeidere i industrisektoren. De vil typisk ha oppgaver knyttet til den daglige drift av produksjonsutstyret og prosessene i bedriftene. Målgruppen vil også utgjøres av fagpersonell knyttet til mekanisk vedlikehold og elektro/automasjon. Logistikkoperatører er også aktuelle som del av målgruppen.

 

Opptakskrav:

Opptakskrav er ansettelse i aktuell stilling som fagarbeider innen prosess/produksjon, elektro/automasjon, mekanisk vedlikehold og logistikk. Det er krav om fullført videregående opplæring, og deltakere bør ha grunnleggende dataferdigheter for å kunne nyttiggjøre seg videreutdanningen.

Her kan du se og laste ned kursbrosjyre!

Mer informasjon om datoer og påmelding i vår kurskalender.