GODE HOLDNINGER GIR RESULTAT

18. juni i år kunne EVP HSEQ, André Eiksund, gratulerer hovedtillitsvalgt Daniel Tho og hovedverneombud Thor Helge Hermansen med 2 år uten registrert fraværsskader!

SIKKER er en av verdiene til TS Group og sikkerheten til våre ansatte det viktigste i alle våre operasjoner.

To år uten fraværsskader er ingen selvfølge fastslår konsernets hovedverneombud Thor Helge Hermansen som for øyeblikket jobber på Johan Sverdrup på oppdrag for Kværner. Hermansen peker på gode holdninger og en god sikkerhetskultur hos våre ansatte. Våre ansatte og våre kunder har sikkerhet som øverste prioritet. Det blir alltid satt fokus på tiltak som sikker jobb analyser, oppstartsmøter før hver jobb, kameratsjekk og ikke minst livreddende regler.  Sammen med de årlige HMS samlingene (som vi håper få gjennomført i år) er dette noen av suksesskriteriene som bidrar til en solid sikkerhetskultur i bedriften. Det er også gledelig at vi har en fungerende vernetjeneste for selskapet sier Thor Helge.

Ved arbeidsdagens slutt 18. juni i år var det altså 2 år siden noen av de rundt 350 ansatte i TS Group pådro seg en skade på jobb som resulterte i fravær. Det betyr at LTIF (Lost time incident frequenzy), kanskje bedre kjent som H-verdi, er nede i null. Verdien måles rullerende og har dermed vært null siden juni 2020.

– Langsiktig og målbevisst arbeid ligger bak fra TS Group, våre kunder og ikke minst våre flotte ansatte og kollegaer. Det handler om riktige holdninger hos alle ansatte. Det gjelder å ha fokus på sikkerhet hele tiden, og ta forholdsregler som gjør at uhell og skader blir unngått, sier hovedtillitsvalgt Daniel Tho som også er leder for AMU i TS Group. Daniel er i øyeblikket på oppdrag for Aker Solutions på Ula.

Hva blir viktig i perioden fremover Daniel?
– Å holde fokus! Det er hva vi presentere i morgen som teller. Så vet vi at vi har forbedringspotensialet på dobbeltrapportering, altså registrer saker i eget system i tillegg til hos oppdragsgiver så det skal vi jobbe med fremover.

EVP HSEQ André Eiksund kan ikke få skrytt nok av det arbeidet som legges ned i linjen. Han er stolt av resultatene våre ansatte levere og ikke minst, det viktige arbeidet vernetjenesten og våre tillitsvalgte representerer. Han gjør det klart at de ikke er kommet av seg selv.