Fornyet tillit fra Vår Energi!

Vår Energi har tildelt TS Group langsiktig rammeavtale for Temporary Contract Workers til sine offshoreinstallasjoner. Avtalen strekker seg til 2025 med opsjoner på ytterligere 3 år. Vår Energi viderefører med dette TS Groups leveranser på Jotun, Balder, Ringhorn og Goliat.

–  Fremfor alt er dette en inspirerende tillitserklæring til TS Group og våre 300 medarbeidere sier Kontrakts & Kommunikasjonsdirektør Stine Setsaas. De ansatte ute i felt er våre viktigste ambassadører så vi retter en stor takk til dem ved slike tildelinger. Samarbeidet med Vår Energi startet i forbindelse med Jette prosjektet i 2011. Siden den gang har vi hatt kontinuerlige leveranser med inntil 25 årsverk knyttet opp mot Vår Energis operasjoner. Denne type kontinuitet og langsiktige samarbeidsavtaler er svært viktig for videreutvikling av TS Group, og det spekteret av tjenester selskapet tilbyr forteller Setsaas.

– TS Group er ydmyke for tilliten Vår Energi viser oss gjennom denne tildelingen, og vi er stolt over at dette selskapet nok en gang beviser at vi evner å kultivere vår konkurransedyktighet i et utfordrende marked. TS Groups medarbeidere ser frem til å videreføre det tillitsfulle og konstruktive samarbeid vi over lang tid har opparbeidet med Vår Energi på de ulike offshore-installasjonene – uttaler Konsernsjef i TS Group, Morten Walde.