Felles løft for HMS-opplæring

 

Herøya Industripark har tatt i bruk «Munio Access to Industry», en ny læringsplattform som samler all Helse-, Miljø- og Sikkerhetsopplæring på ett sted. Siden oppstarten i april har 650 personer gjennomført e-kurs i Munio kombinert med klasseromsopplæring hos Herøya Kompetansesenter.

«Munio Access to Industry» er blitt et kommersielt produkt som er utviklet i fellesskap mellom Herøya Industripark AS, bedrifter fra Industriclusteret Grenland (ICG), og de profesjonelle kursaktørene, Munio og Herøya Kompetansesenter. Herøya Industripark bruker læringsplattformen i grunnleggende HMS-opplæring av de 5500 personene som har adgangskort til industriparken, 2500 ansatte og 3000 kontraktører.

Sånn gjør vi det her

Siden oppstarten i april har avdelingsleder Svein Erik Mittet i Herøya Kompetansesenter hatt 650 deltakere på avsluttende klasseromskurs og test.

– Her får deltakerne repetisjon fra e-kurset og avsluttende test som kvalifiserer for adgangskort til industriparken. HMS-kurset i klasserom handler mye om å fortelle hvordan ting gjøres her i Herøya Industripark, hva som er standard og hva som gjelder her hos oss. Rett og slett formidle at sånn gjør vi det her.

Sikrere med felles standard

– Hva forventer dere skal komme ut av felles læringsplattform for HMS på Herøya?

– Men en felles standard på opplæring og hvordan vi jobber med HMS, forventer vi endringer i holdninger og bedre HMS-resultater. Vi starter med det grunnleggende og gjentar samme budskap hele veien, sier Tone Rabe, som er HMSK-sjef Herøya Industripark AS.

Utover felles HMS-opplæring innfører Herøya Industripark også felles skilting, strengere rutiner for å følge besøkende inne på fabrikkområdet og mer overvåking av trafikken i industriparken.

Tvinges til å handle riktig

HMS-lederne er enige om at når løsningene blir gjenkjennbare og forutsigbare, så øker sjansen for å jobbe riktig. Statistikken viser at 90 prosent av ulykker skjer fordi noen gjør noe de ikke skulle gjort.

– Målet er å gjøre det likt i alle enheter her, forteller Rabe. – Nå tar vi i bruk bl.a. fartskontroller og kameraer ved inngangsporter. Gjør du noe uriktig, får det konsekvenser. Digitale hjelpemidler hjelper til å tette glipper, ta vekk muligheten for å skade seg, rett og slett tvinge folk til å gjøre riktig.

Gradvis utvikling

Bedriftene trengte profesjonelle til HMS-opplæring.

TRENGTE PROFESJONELLE PÅ OPPLÆRING: – I Yara sa vi at noen må drive med profesjonell opplæring. Yara skal ikke være profesjonelle på kurs, sier Yaras HMS-ingeniør Vidar Ersnes (t.v.) – Vi så at det var behov for å gjøre opplæringen kommersiell, og at vi måtte samle flere egg i kurven, sier Tone Rabe i Herøya Industripark AS.  Avdelingsleder i Herøya Kompetansesenter, Svein Erik Mittet (t.h.) åpnet kursvirksomheten på Herøya Industripark i januar. (Bildet tilhører Herøya Industripark AS)

Utviklingen av en felles læringsplattform skjedde gradvis, forteller HMS-lederne. Før hadde alle sine egne kurs for ansatte og innleide. Under Yaras store utbyggingsprosjekt, Bamboo, ble behovet for enklere og mer oversiktlig sikkerhetsopplæring synlig.

Sikre HMS-kompetanse

Det var bakgrunnen for etablering av Herøya Kompetansesenter. Så kom Munio på banen med forslag til en digital opplæringsplattform med kursmoduler tilpasset industriparken og bedriftene.

– Vi la til klasseromsundervisningen som et krav i opplæringsplattformen for hele Herøya Industripark, sier Tone Rabe. – Klasseromskurs er en forsikring og en sjekk på at alle som skal ferdes alene på fabrikkområdet har forstått og fått med seg grunnleggende HMS. Målet er å sikre kompetanse, ikke at du har tatt kurset, understreker hun.

Hakket foran

Bruk av sikkerhetsutstyr i praksis er en del av opplæringen i klasserom.

– Vi trener på å være hakket foran i situasjoner som kan oppstå, sier Mittet. – Derfor skal alle vise at de kan ta på sikkerhetsutstyret. Vi forteller og viser hvordan det gjøres i praksis, sier Mittet. Å si «Vær forsiktig!» eller «Det er farlig!», lærer ingen noe av.

Svein Erik Mittet instruerer Ida Marie Bregge, verneombud i Addcon. (Bildet tilhører Herøya Industripark AS)

PRAKTISK OPPLÆRING:Her instruerer Svein Erik Mittet Ida Marie Bregge, verneombud i Addcon, hvordan ta på og tilpasse en rømningsmaske.

Starte med seg selv – bry seg

– Det grunnleggende i HMS starter med deg selv, understreker Mittet.

Og så er det noen grunnprinsipper «Golden Rules» som gjelder.

– I Herøya Industripark er vi tydelige på at vi skal si fra når vi ser noe som er feil. Vi skal bry oss og hjelpe hverandre, sier Tone Rabe.

– Herøya Industripark og Yaras nullskadefilosofi, kan i noen tilfeller slå tilbake ved underrapportering for ikke å havne på statistikken, men her skal vi ha en åpning for å si fra, påpeker hun.

Trygghet og tillit

– Det er lov å si nei til en jobb hvis du ikke føler deg trygg, uttaler Tone Rabe.

– Det handler om å skape trygghet og tillit. HMS er en felles verdi som kommer alle til gode. Du skal bli friskere etter en god og trygg arbeidsdag i Herøya Industripark, smiler HMSK-sjefen.