EQUINOR TILDELER RAMMEAVTALE FOR FAGPERSONELL TIL TS GROUP

Equinor har tildelt rammeavtale for innleie av fagarbeidere (PEMAL) til TS Group som single source. Dette med virkning fra 1. juni 2024. Avtalen som løper i 4 år til juni 2028 har opsjoner på ytterligere 3+1 år frem mot 2032.

 

Avtalen brukes til vikaroppdrag og oppdrag av midlertidig karakter i henholdsvis Utforskning og produksjon Norge (EPN), Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP), og Field life extension (FLX) og omfatter offshore installasjoner og landanlegg der Equinor er operatør. Avtalen omhandler følgende disipliner;

  • Prosess
  • Mekanisk
  • Elektro
  • Automasjon
  • Logistikk
  • Kran og dekk

– Sikker og effektiv drift er felles målsetning både for TS Group og våre oppdragsgivere. Å få mulighet til å tilby vår kapasitet og kompetanse til den største aktøren på norsk sokkel er en stor tillitserklæring. Vi jobber hver dag for å kunne tilby våre ansatte de mest spennende oppdragene i bransjen, denne tildelingen er sammen med våre øvrige oppdragsgivere en svært viktig milepæl for å nå den målsetningen uttaler Stine Setsaas.

Nettopp kompetanse blir viktig stikkord for gjennomføring av avtalen. Vårt inhouse kompetansesenter, TS Academy, der vi leverer kurs rettet mot de personellkategoriene avtalen inkluderer både internt og eksternt i markedet, vil i den sammenheng bli en avgjørende brikke for oss.

TS Group har nærmere 20 års erfaring med denne type leveranser. Ved slike tildelinger retter vi en særlig stor takk til de som har sørget for kvalitet i leveransen over lang tid – våre operatører og øvrige medarbeidere i den spisse enden!

– Langsiktige rammeavtaler er selve fundamentet for kontinuerlig videreutvikling av de industrielle tjenestene og løsningene vi i TS Group tilbyr. Vi er ydmyke overfor den tilliten Equinor har vist oss med denne tildelingen. TS Group, alle dets medarbeider og samarbeidspartnere ser frem til å utvikle en kvalitativ og konstruktiv interaksjon med Equinor i mange år fremover avslutter Konsernsjef i TS Group, Morten Walde.

 

TS Group er et konsern som leverer multidisipline industrielle tjenester innen bemanning, kurs og opplæring, mekanisk vedlikehold og modifikasjoner.

Vi jobber hver dag for å kunne tilby våre medarbeidere de mest attraktive posisjonene innen olje og gass-sektoren, fornybar energi, prosess- og annen industriell aktivitet. TS Group har ordrereserver som overstiger 2 milliard kroner, fordelt på langsiktige- og forutsigbare kontrakter rettet mot de viktigste aktørene innen både offshore- og landbasert industri. TS Group er lokalisert i Bergen, Porsgrunn og Molde, har norsk eierskap og sysselsetter om lag 300 kompetente medarbeidere.

 

For ytterligere informasjon:

Stine L. Setsaas, EVP Business Support, tlf. +47 984 42 006

Morten Walde, CEO / Konsernsjef, tlf. +47 932 32 312