Equinor avtale til TS Furmanite

Fornyet tillit fra Equinor

 

TS Furmanite er tildelt en fem + fem års avtale med Equinor Mongstad.  Rammeavtalen kan i tillegg til Mongstad også anvendes av Equinor og deres leverandører på alle lisenser offshore og landanlegg der Equinor er operatør eller Technical Service Provider (TSP).

Avtalen omhandler arbeid innen TS Furmanite sine kjemeområder; lekkasjetetting under drift, mobil maskinering, kompositt-reparasjoner, varmebehandling, hot tap, ventiltesting, med mer. En 24 timers service for å rykke ut og løse uforutsette problemstillinger og hendelser er også en viktig del av den utvidede avtalen.

Equinor Mongstad har vært en særdeles viktig kunde for oss i en årrekke. At avtalen nå omfatter hele porteføljen til Equinor, er et svært hyggelig signal. At avtalen også kan benyttes av Equinors leverandører kan samtidig være med å åpne nye muligheter for oss sier Øystein Dalevoll som er daglig leder i TS Furmanite.

TS Group AS kjøpte nylig 100% av aksjene i TS Furmanite.  Som nye eiere er det er veldig gledelig å se at Equinor gir fornyet tillitt til TS Furmanite sier Daglig Leder i TS Group AS, Rolf Hegna.