Eg ve te Bergen - ve te Bergen

Fra Q1 2024 blir TS Group å finne i Lønningsveien 2, et steinkast fra heliporten og hoved-terminalen på Flesland. Det gleder en tjuagutt vi kjenner godt, men mest av alt – og definitivt viktigst, er det til fordel for våre kunder og samarbeidspartnere.

Signalene fra markedet har vært utelukkende positive når vi har “pre-soundet” konsernets planer om utvidelse av lokasjoner. På Flesland rigger vi oss nå for å tilby hele spekteret av våre tjenester. Lokalene vil romme aktiviteter innen kurs- og kompetanseutvikling (klasserom og praksislokaler), verksted for mobil maskinering og fresing, samt samhandlingssenter rettet mot bemanningstjenester.

Vi er allerede i gang med rekruttering og har utlyst vår første Prosjektlederstilling som skal ha sete i Bergen. Eller, alt er vel relativt, ettersom sjefen allerede har hatt base her noen år. Vi vil i periodene som kommer se på flere utvidelser som Regions-ledelse, Kursinstruktører, Teknikere og øvrig fagpersonell til aktiviteter i våre lokaler, samt operative aktiviteter på oppdragsgivers lokasjon i Vestland, Rogaland og/eller offshore for øvrig.

 

Tjuagutt fra Nymark

Vi ber Morten om å utbrodere litt av tankene bak etableringen;

TS Groups tjenester har som kjent vært etterspurt og omsatt i markedet rundt Vestland og Rogaland i snart 20 år. Den kommende lokaliseringen på Flesland er således intet revolusjonært trekk fra oss. Snarere er dette en naturlig evolusjon, hvor vi ser frem til å komme enda litt tettere på flere av våre oppdragsgivere på vestkysten i det daglige virke. Vi har ambisjoner om å redusere vår responstid fra «order to as-built» noe, samt forsterke vår radius både mht løpende rekruttering og -kundeoppfølging betydelig. Samlet sett har vi, ydmykt, ambisjoner om at forannevnte faktorer bidrar til tekniske- og kommersielle fordeler som styrker både forsyningskjeden og konkurransekraften til våre oppdragsgivere. Dette på de beskjedne områdene vi kan bidra med, selvsagt.

For å si det folkelig ønsker vi i TS Group alltid å være så tett på våre oppdragsgivere at vi kan ta på dem – hver dag! Det gir læring og kundeforståelse i vår organisasjon – bedre service og tettere oppfølging for våre oppdragsgivere.

“Personlig må jeg, som en anekdote, tillegge at det å ha fått muligheten til å operere som del av den internasjonale oljeindustrien i snart 30 år, har vært et eventyr! Om denne industrien har ledet meg til Stord, Cadiz eller Singapore – Aukra, Nakhodka eller Houston, har trivsel og mestringsfølelse alltid vært like stor. For er det en gren Norge virkelig har vært verdensledende innen, i tillegg til langrenn…. er det sannelig olje og gassutvinning. Når nye kapitler nå skal skrives i TS Groups historie, innen olje- og gass så vel som andre industrielle områder, er det selvsagt stas for en tjuagutt fra Nymark å kunne tilrettelegge for å tilby de samme mulighetene til “Generasjon Z” – i Øst som Vest!”

 

 

Vil du bli med på satsingen vår i Vestland søker vi nå etter Prosjektleder!