Ny utdanning i digitalisering og bærekraftig prosessteknikk

Sammen med Green Industry Cluster – GIC og Fagskolen Vestfold og Telemark, jobber TS Group med en ny utdanning innen digitalisering og bærekraftig prosessteknikk.

Det er nå søkt om offentlig godkjenning av den nye utdanningen som vil være på 30 studiepoeng og tilsvare et halvt års skolegang. Dersom alt går etter planen vil oppstart bli høsten.

Utdanningen er rettet mot kjemiprosess, laboratoriefag og fagoperatører i produksjonsteknikk. Målet for prosjektet er å utvikle en ny fagskoleutdanning som tar utgangspunkt i de muligheter og utfordringer knyttet til økt fokus på bærekraftig industriell produksjon og et ansvarlig forhold til bruk av kraft fra både fossile og fornybare energikilder. Målet er å tilføre ny kompetanse, og det skal fokuseres på kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Prosessindustrien ser at moderne industrielle teknologier basert på Industri 4.0 i samhandling med mennesker blir enda mer viktig for morgendagens vinnerbedrifter. Gjennom innovasjon og smart produksjon kan norsk industri bli enda mer konkurransedyktig.

For TS Kompetansesenter er prosjektet et viktig ledd i vår strategi om å tilby fremtidsrettet kompetanse tett på industrien.

Les mer om den nye utdanningen på siden til Fagskolen Vestfold og Telemark!