Ønsker du en sentral rolle i et konsern med ambisjoner og vekstmuligheter?

Vår CFO skal over i full stilling hos våre eiere i Telemark Group og vi søker dermed hans etterfølger!

Vi søker en forretningsorientert CFO som får en sentral rolle i konsernets videre vekststrategi. Du har stor arbeidskapasitet, god forretnings- og driftsforståelse. Samtidig må du trives i et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø, være positiv og jobbe målrettet i en hektisk hverdag. CFO får overordnet ansvar for ledelse og utvikling av selskapets økonomi- og finansfunksjon, inkludert rapportering til styret.  Sammen med ledergruppen vil du være en nøkkelperson i konsernets strategiarbeid.

Se full utlysning og kontaktdetaljer for stillingen her!