BESØK I FELTET

Vi har kjent på stemningen blant gjengen på Nyhamna.

På bildet er Henriette Mork fra venstre sammen med  Marek Kisiel, Håvard Gjøsund, Kai Næss, Harald Ullenrød, Jonas Janbu Høgseth og Thomas Holmen

 

En liten time fra TS Groups kontor i Molde er Nyhamna lokalisert. Dette er anlegget som prosesserer gassen fra Ormen Lange feltet og sender den under havet til Storbritannia. Her finner vi også to av våre største og viktigste oppdragsgivere, Norske Shell AS som driver anlegget for Gassco og Aker Solutions som gjennomfører ulike aktiviteter og prosjekter for Shell.

Fra venstre: Marek Kisiel, Thomas Holmen, Håvard Gjøsund, Henriette Mork, Finn-Arne Meringdal

På dette feltbesøket fikk vi en omvisning av Site Coordinator på BFOU prosjektet, Finn-Arne Meringdal. Finn Arne er en av mange TS Group’ere som har sin daglige arbeidsplass hos Shell på Nyhamna. Vi fikk se området der nye kabler lå klare til installasjon, i tillegg fikk vi en rask innføring i Nyhamnas stolte historie som var både kjekt og lærerikt for oss.

24 TS Ansatte går p.t i rotasjon for Aker Solutions, fordelt på 16 elektrikere og 7 mekanikere.

Vi møtte en veldig hyggelig gjeng som fortalte om et godt arbeidsmiljø og høy trivsel. Nyhamna er en stabil arbeidsplass med gode fasiliteter, og høy forutsigbarhet. Håvard Gjøsund, som har vært på Nyhamna siden mars i år, kan bekrefte dette. Han trives veldig godt og sier han håper å kunne fortsette å jobbe der i lang tid. Denne trivselen er også reflektert i tilbakemeldinger vi får fra Shell, de er vel fornøyde med TS ansatte og selskapet leverer svært etterspurte ressurser på ulike fagområder.

Aktuelle Aker Solutions prosjekter på Nyhamna pr i dag som TS personell bidrar på;

  •    Filterprosjekt
  •     OLP3
  •     Kabelprosjekt

Aker Solutions har også vært en stor og viktig oppdragsgiver i mange år, både offshore og på ulike onshore prosjektene. Slik markedet ser ut fremover blir det mye som skjer onshore, både i Akers og andre kunders portefølje. Derfor veldig gledelig å se at våre ansatte har det så bra her sier Henriette Mork og Nina Visnes som har ansvar for prosjektene.

Thomas Holmen er tett på prosjektet, han går som feltingeniør og er arbeidsleder. Han planlegger åpning av kabelgrøfter med gravemeldinger og trekking av kabler. Under stansen så skal det termineres et visst antall kabler som kun kan gjøres når anlegget ligger nede.

Thomas melder om god stemning og et bra miljø i gruppen på kabelprosjektet. Flere fra prosjektet har vikariert på andre prosjekt, men ønsket seg tilbake raskt. De TS-ansatte viser høy arbeidsmoral samtidig som vi har en uformell tone og har det kjekt sammen. Vi har også hatt sosiale sammenkomster etter jobb, som grilling og billiard. TS ansatte på mitt skift er Jimmy, Ulf Christer, Peter og Håvard. Alle er ivrig og engasjert både på jobb og i deres beredskapsroller under øvelse.