Årsrapport 2021

Pilene peker rette veien!

Årsrapporten fra 2021 viser gledelig utvikling i konsernet.

TS_årsrapport_2021_b12