Always Safe Q1 - 24

Forebygge storulykke!

TS Group tilslutter seg Alltid Sikker som er samarbeid med flere av våre største kunder, Equinor, Aker BP, Vår Energi og ConocoPhillips. HMS-kampanje som tar utgangspunkt i den standardiserte læringsportalen til Norsk sokkel (www.alwayssafe.no).

Målet med læringspakken er å forebygge storulykker ved å sikre felles situasjonsforståelse gjennom:

  • Tidlig involvering av rett kompetanse og erfaring
  • God samhandling, anleggskompetanse og barriereforståelse
  • Grundig vurdering av hvordan beslutninger og rammebetingelser påvirker storulykkesrisiko

Fra læringspakkens hovedside presenteres en introduksjonsfilm og fire caser/filmer etterfulgt av refleksjonsspørsmål som besvares elektronisk.

Vi oppfordrer alle til å ta en titt på læringspakken som dere finner HER!