Alltid sikker - Arbeidsmiljø og helse

Det handler om folk og forebygging!

Nettplattformen Alltid Sikker er en del av et samarbeid med Equinor, Aker BP, Vår Energi og ConocoPhillips, der innholdet er åpent for alle. HMS-kampanje som tar utgangspunkt i den standardiserte læringsportalen til Norsk sokkel (www.alwayssafe.no).

Tema for Q4-22 er Arbeidsmiljø og helse.

Målet med læringspakken er å skape et helsefremmende arbeidsmiljø ved å:

  • Sørge for støttende ledelse i planlegging, organisering og utføring av arbeidet
  • Redusere negative konsekvenser av forstyrrende støy og egenprodusert støy og vibrasjoner
  • Forebygge mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Fra læringspakkens hovedside presenteres en introduksjonsfilm og fire caser/filmer etterfulgt av refleksjonsspørsmål som besvares elektronisk.

Vi oppfordrer alle til å ta en titt på læringspakken som dere finner HER!

Ansatte finner også mer info om kampanjen ved å logge inn på For Ansatte!