ALL TIME HIGH!

Dette er hovedbudskapet fra bransjen servert på henholdsvis Strategikonferansen og Modifikasjonskonferansen som begge ble avholdt i Stavanger i april.

Etter noen år i dvale har messe- og konferanseaktivitet tatt seg gradvis opp igjen. Gleden over å samles, kaffepraten, pausematen og ikke minst, møte gamle- og skape nye relasjoner er tydelig. Samtidig er bransjen fylt med optimisme for de kommende årene.

Oljepakken har virket! En samlet bransje melder om at de midlertidige skattelettelsene har hatt ønsket påvirkning på investeringene. Oljedirektoratet viste frem oversikt over pågående prosjekter og operatørene spedde på med informasjon om prosjektene som enda er på planleggingsstadiet. Vi ble presentert en fin miks av nye utbygginger, reutvikling og elektrifiseringsprosjekter.

 

Plansje fra OD’s presentasjon.

 

Produksjonen øker samtidig som utslippene går ned!

Dette er gode nyheter både for leverandørindustrien og et marked som etterspør norsk olje og gass som aldri før. Behovet bekreftes av plansjen som viser hvilke energiformer som benyttes til ulike formål i Europa.

 

Presentasjon fra Ulf Rosenberg

Selv om det ble slått fast at vi i Norge ligger langt bak resten av Europa når det kommer til vindkraft jobber aktørene vi hørte fra også inn mot de såkalte nyere energiformene. Havvind, hydrogen, batteri og ammoniakk var tema som var nevnt sammen med en kjent utfordring; klarer vi levere til både olje og gass og fornybar?

Ptils (Petroleumstilsynet) hovedtema for 2022 er «Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet». Innledere på begge konferansene la vekt på at nettopp dette med ressurstilgang er og blir en utfordring. Fra TS sin side fikk vi bidra med å belyse dette fra vårt perspektiv som bemanningsbyrå på Strategikonferansen.

Alliansetankegang og tettere samarbeid mellom operatør og leverandør var også et gjennomgående tema. At vi i TS støtter dette er bekreftet både i dette og tidligere utgaver av vårt Nyhetsbrev. Samarbeid, involvering og felles mål om å skape attraktive arbeidsplasser for kommende generasjoner blir kritisk. Så var alle skjønt enige om at vi har litt å gå på når det gjelder framsnakking av egen bransje.

Neste markedsaktivitet er Industriuka som foregår på «hjemmebane» i Porsgrunn i uke 22 før bransjen, og alle andre som vil møte Elon Musk, igjen samles til Oljemessen (ONS) i Stavanger rett over sommeren.