Studier

Det handler om å utvikle de løsningene som passer kundens behov best.

Vi har lang erfaring innen alle faser av utviklingsprosjekter, fra tidligfase/konsept studier, FEED, detaljprosjektering, oppfølging i gjennomføring/konstruksjons fasen og gjennom support i driftsfasen. For oss handler dette om å utvikle de løsningene som passer kundens behovs best.

Studier mot etablert industri, “idéer, erfaring og ressurser” Vi leverer nøkkelpersonell til studier der kunden vurderer etablering  av nye produksjonsprosesser eller modifisering av produksjon i eksisterende anlegg, inkludert teknisk og kommersiell vurdering av løsninger.

Der det er behov for å pilotere en ny prosess, har vi lang erfaring med å lede og prosjektere pilotanlegg og å planlegge og designe tilhørende  testprogram.

Typiske studier:

  • Studier og teknisk/finansielle analyser for investeringsbeslutninger.
  • Pre-Feasibility – mulighets-/idèstudie hvor hensikten er å få frem alle interessante muligheter.
  • Feasibility – Konsept-/forstudie
  • Hovedstudie

Ta kontakt med oss så diskuterer vi gjerne hvordan og hvilket studieomfang som er relevant for deg.

Kontakt

Turid Kristensen

Resource Manager