Prosjektledelse

Ledelse og gjennomføring av prosjekter i alle prosjektfaser relatert til våre kjerneområder prosess-, bio- og annen industri.

 

Vi har lang erfaring med ledelse og gjennomføring av prosjekter i alle prosjektfaser relatert til våre kjerneområder prosess-, bio- og annen industri. Vårt markedsfokus er spesielt rettet mot  Vestfold Telemark, Buskerud og Agder.

Prosjektleders mandat, å organisere prosjektgruppen og lede arbeidet mot målet innenfor gitte kostnads- og tidsrammer, er fokus for våre erfarne konsulenter. De går inn i rollen gjennom å jobbe strukturert og målrettet, samtidig som de har evnen til å motivere de øvrige prosjektdeltakerne.

Våre prosjektledere sørger for:

 • å etablerer prosjektet med tilhørende prosjektorganisering/planer, samt rammebetingelser for gjennomføringen.
 • at myndighetskrav og oppdragsgivers egne krav til HMS ivaretas
 • å rapportere til, samt sørge for nødvendige samarbeid/kommunikasjon med prosjektets oppdragsgiver/styringsgruppe
 • å delegere nødvendig myndighet til prosjektets teammedlemmer
 • å gjennomføre «scope of work» i henhold til plan for kost, tid og kvalitet

 

Tjenestene våre innen prosjektledelse/styring omfatter:

 • Prosjektledelse
 • Planlegging/tidsplaner, fremdriftsrapportering og statusmøter
 • Ressursforvaltning og -kontroll prosjektendringer, budsjettoppdateringer
 • Design- og kvalitetsstyring
 • Dokumentkontroll
 • Mekanisk ferdigstillelse
 • Anskaffelser (Innkjøp/kontrakt og mottakskontroll)

 

Kontakt våre eksperter så ser vi på om hvordan vi kan bidra til å løse ditt prosjekt på best mulig måte.

 

Kontakt

André Eiksund

EVP CONSTRUCTION & HSEQ