PDRI/VIP Workshops

Internasjonalt anerkjente verktøy for å analysere og forbedring av industriprosjekt

 

PDRI står for «Project Definition Rating Index» og er et internasjonalt anerkjent verktøy for å analysere et industriprosjekts modenhet. Metoden legger vekt på hva som er dokumentert av underlag, både strategisk, teknisk og prosjektmessig.

Modenheten kartlegges gjennom å gi karakter på 70 ulike elementer, der hvert element vurderes på en skala fra 1 (komplett og endelig) til 5 (lite eller ingenting foreligger). Karakteren settes gjennom konsensus i prosjektet. Dette gir grunnlag for en totalscore (lav score er bra!) og en liste over elementer som bør utvikles videre før realisering.

Erfaring fra en rekke industriprosjekter har vist at prosjekter med lav PDRI-score har en vesentlig redusert risiko, både når det gjelder kostnader, tid og kvalitet. Det er derfor et nyttig virkemiddel i prosjektets totale risikostyring (risk management).

PDRI gjennomføres som en en-dags workshop der alle sentrale prosjektdeltagere fra oppdragsgiver og utførende instans, kommer sammen for å vurdere alle PDRI-elementene.

 

VIP står for «Value Improvement Process” og benyttes ofte når en har behov for å vurdere kostnadsbesparelser og forenkling i prosjekter og/eller prosesser. I den sammenheng er minimums-trinn beskrevet:

  1. Identifisere prosjektets absolutte minimum funksjonsbehov.
  2. Definere minimum teknisk løsning som tilfredsstiller behovene funnet under punkt 1.
  3. Identifisere stegvise tillegg som kan øke verdi eller redusere usikkerheter utover minimum teknisk løsning.
  4. Identifisere «lean scope» for prosjektet ved å rangere/sortere tilleggene funnet under punkt 3 med tanke på forenklede vurderinger av verdi og kostnad for prosjektet.

I forbindelse med VIP gjennomføres det en workshop gjennom å definere en egnet arbeidsmetodikk i samarbeid med kunden. Det gjennomføres en workshop etter forberedende arbeid og avsluttes med en rapport med de omforente funn.

PDRI og VIP workshops leveres av våre erfarne konsulenter på fast pris basis. Ta kontakt så informere vi mer om disse verktøyene og våre referanser i den sammenheng.

 

Kontakt

Turid Kristensen

Resource Manager