Ventilservice

Effektiv og dokumentert service og vedlikehold av alle typer ventiler.

TS Group har kompetansen, nettverket og utstyret som kreves for å møte de krav som stilles til effektiv og dokumentert service og vedlikehold av alle typer ventiler. Enten du vil ha våre teknikere hos deg eller sende dine ventiler til oss så er vi klar til å hjelpe.

Vi kan stille med slipeutstyr opp til DN 1200 og mobil datastyrt testbenk. On line testing av sikkerhetsventiler i drift.

Vi tilbyr også in-situ testing av sikkerhetsventiler. Dette er en perfekt metode der hvor det er vanskelig å demontere ventiler for benktesting eller om du ønsker å forlenge intervallet for benktest.

Ventiler som sitter fast er et problem i mange anlegg. Vi har utviklet en metode for å løsne de fleste ventiler ved hjelp av vibrasjon. Utstyret monteres direkte på spindelen og vibrasjonshastighet styres av tilført luftmengde. Er faring er at dette er et svært effektivt alternativ til de tradisjonelle hardhendte metodene.

Kontakt

Johnny Strandman

Technical Manager Valve & Rotating Machinery