In-Situ testing av sikkerhetsventiler (PSV)

Smart vedlikehold på sitt beste!

In-situ testing av sikkerhetsventiler er en mer kostnadseffektiv, miljøvennlig og risikoreduserende alternativ til konvensjonell testing i benk.

Fordeler med testing i drift (in-situ):

  • Ingen demontering.
  • Ingen kompliserte løfteoperasjoner og transport.
  • Redusert risiko for lekkasjer og utslipp
  • Redusert tidsforbruk per ventil
  • HMS, mindre eksponering av personell
  • Færre disipliner involvert og redusert planleggingsbehov
  • Digitalisert logging av data for hver PSV legges direkte i operatørens vedlikeholdssystem.

 

In-situ testing vil ikke eliminere behovet for testing i benk, men tidsintervallet for testing i benk kan økes ved at funksjonstest også gjøres in-situ. In-situ testing, i kombinasjon med konvensjonell inspeksjon og benktest, er derfor smartere og bedre løsning for funksjonstest av sikkerhetsventiler.

TS Group har lang erfaring med in-situ testing og sertifisering av sikkerhetsventiler (PSV- Pressure Safety Valves).

TS Group AS har 3 ulike In-situ konsept der to av metodene tvinger ventilen til å åpne/løfte ved at en tilfører en kraft i spindelen som motvirker fjærkraften.

 

IN-SITU TESTING – KONSEPT

En videreutvikling av metodene Trevitest og PreVenTest har ført til at vi tester og funksjonssjekker sikkerhetsventilen ved bruk av Nitrogen.  Metoden dokumenterer at sikkerhetsfunksjonen fungerer med digitalisert sanntidslogging, dvs. trending og analyse av utvikling av tilført trykkøkning, trykkstabilisering, trending av «pop-up» test (Setpunkt verifikasjon og funksjonssjekk) og verifikasjon av tetthet i ventil (lekkasjetest).

 

Vi kommer med en bærbar test-enhet til kunden med erfarne teknikere som gjennomfører in-situ testing av sikkerhetsventilene, istedenfor at ventilen demonteres i felt og bringes til test-benken i verksted.

 

Testmetoden krever at sikkerhetsventilen som skal testes kan stenges av med oppstrøms blokkventil, samt ha en bleed-tilkobling i segmentet mellom PSV og blokkventil.

 

 

 

 

Kontakt

André Eiksund

EVP CONSTRUCTION & HSEQ