HAZOP/HAZID/FMEA

Systematiserte tjenester innen identifikasjon og reduksjon av risiko

Vi leverer systematiserte tjenester innen risikoreduksjon og identifikasjon av risiki samt feilanalyser. Våre hovedverktøy består av:

HAZOP (HAZard and OPerability Analysis)  er en anerkjent, strukturert metode for å identifisere sikkerhetsmessige utfordringer i forbindelse med utførelse, vedlikehold og drift av et prosessanlegg.

HAZID (HAZard IDentification) er en systematisk metode for å vurdere og identifisere risiko ved et system eller en aktivitet. HAZID har mye til felles med HAZOP, men skiller seg fra HAZOP ved at HAZID oftest brukes for å identifisere risikofaktorer i forbindelse med operasjoner, mens HAZOP fokuserer på risikofaktorer i prosessdesign.

FMEA – Feilmodi og feileffektanalyse (Failure Modes and Effects Analysis er den mest brukte systematiske metodene for å analysere feil i tekniske systemer.

Kontakt våre eksperter for råd og hjelp så setter vi opp og skreddersyr et opplegg ut fra dine behov.

Kontakt

Turid Kristensen

Resource Manager