Engineering services

TS Group har høyt kvalifiserte ingeniører med spesialkompetanse innen de fleste fagdisipliner. Som prosjektpartner bidrar vi gjennom alle prosjektets faser, fra studier og planlegging, og fram til ferdigstillelse og overlevering av prosjektet.

Vi dekker de fleste ingeniør- og konstruksjons-fagene, foruten prosjektledelse og prosjektstyring.

Våre kompetanseområder:

 • Idèstudier/Forstudier/Mulighetsstudier
 • Prosjektledelse og prosjektstyring
 • Prosjektering
 • Kostnadsestimering og usikkerhetsvurdering
 • Kvalitetsledelse (inkludert -oppfølging og -kontroll)
 • HMS-rådgivning og oppfølging
 • Design og modellering
 • Anskaffelser (innkjøp, kontrakt og leveranser)
 • Utarbeidelse av jobbpakker
 • MC og Commissioning
 • Commission og start-up

Aktuelle tjenester