Periti AS

Verdiskapende tjenester for industrien!

Periti ble etablert i 2015 og eies 51% av TS Group. Periti bemanner prosjekter og prosesser med spesialistkompetanse hentet fra egne konsulenter eller fra  vårt og TS Groups nettverk av samarbeidspartnere.

Våre konsulenter har bakgrunn og erfaring som ledere og teknologer fra ledende norske industribedrifter, og tilbyr tjenester  rettet mot Prosess- og Bioindustri- og Annen Industri. Vi bidrar med kompetanse i alle faser av kundens prosjekt; fra studier og planlegging fram til utbygging og ferdigstillelse. Vi bidrar også med kompetanse og ressurser til gjennomføring av revisjonsstanser og modifikasjoner.

Våre konsulenter har kompetanse tilpasset oppgaven. Det innbefatter teknisk kompetanse og strukturert metodikk. som gjør oss i stand til å møte oppdragsgivers mål om realisering av nye industrielle prosesser og produkter.

Alle våre oppdrag utføres vanligvis ute hos kunden. Periti har hovedkontor i Skien, samt kontorer på Herøya og i Arendal.

Vi utfører oppdrag over hele Norge med hovedfokus på Telemark, Vestfold, Buskerud og Agder.

 

Aktuelle tjenester

Kontakt

Kjell Simonsen

EVP PROSESS & INDUSTRY