Operasjonell partner

TS Group bidrar til effektiv og sikker drift av prosessanlegg, on- og offshore. Vi er en fleksibel og solid samarbeidspartner som leverer høyt kvalifisert personell.  Vår organisasjon forstår og responderer raskt på kundens behov, vi er en stor aktør i bransjen og kjent som en attraktiv arbeidsgiver.

TS Group sin styrke er kombinasjonen av spisskompetanse innen drift og bred operasjonell erfaring. Våre ansatte har lang erfaring fra arbeid innenfor drift og vedlikehold, hovedsakelig innenfor landbasert prosess, olje- og gassindustri.

So
m Operasjonell Partner leverer vi et bredt spekter av tjenester, fra  commissioning, oppstart og vedlikehold til daglig drift av anlegg.


Eksempel på oppgaver vårt personell utfører er:

 • Jobbplanlegging
 • Oppstart og igangkjøring
 • Klargjøring for vedlikehold, inklusive avstengingsplaner
 • Forebyggende og korrektive vedlikeholds aktiviteter
 • Produksjonsoptimalisering
 • Mechanical Completion og Commissioning aktiviteter


VI leverer fagpersonell og ingeniører innenfor følgende fag; 

 • Prosess
 • Elektro
 • Automasjon
 • Mekanisk
 • Vedlikeholdsplanlegging
 • Kran og dekk
 • Helsefag
 • HMS

Alle våre ansatte gjennomgår interne opplæringsprogram med fokus på HMS for å stille godt forberedt til oppdrag hos kunde.

Se mer informasjon om våre gjennomførte og pågående aktiviteter!

rune-fjeldstad
Rune Fjeldstad

Manager Operation Support
+ 47 482 84 313
runfje@tsgroup.com


ann-k-d-amlie
Ann-Kristin Delingsrud Amlie

Manager Operation Support
+ 47 980 98 375
annaml@tsgroup.com