Kompetanse og trening

TS Group bistår med rådgiving, utarbeidelse, oppdatering og produksjon av blant annet;

 • Driftshåndbøker
 • Systembeskrivelser
 • Skreddersydde interne kurs og opplæringsprogram
 • Prosedyrer
 • Simulatortrening

Kompetansestyring

HMS er førsteprioritet i olje og gassbransjen og et viktig ledd i HMS arbeidet er å sikre at alle har rett kompetanse til å utføre sine oppgaver. Vi har utviklet en systematikk der vi tar ansvar for å planlegge, opprettholde og utvikle kompetanse for våre kunder.

Tjenesten omfatter blant annet;

 • Kompetansekartlegging
 • Definere opplæringsbehov
 • GAP analyse
 • Kursadministrasjon og planlegging
 • Utforming og oppfølging av opplæringsbudsjett
 • Lærlingeoppfølging
 • Utarbeidelse av OJT
 • Verifikasjon av kompetanse i felt


TS Group drifter også Herøya Kompetansesenter, samt kurslokaler flere steder i landet, se mer info på våre kurssider.

stine-l-setsaas
Stine L. Setsaas

Contract Manager
+47 984 42 006
stine.setsaas@tsgroup.com