Om oss

TS Furmanite, tidligere Furmanite AS, ble i oktober 2018 en del av TS Group. Selskapet har vært en aktiv del av det industrielle vedlikeholds miljøet i Norge siden 1979.

TS Furmanite er et spesialistfirma innen lekkasjetetting, mobil maskinering, varmebehandling, komposittreparasjoner og en rekke andre tjenester.

Vi har vårt hovedkontor i Porsgrunn, med avdelinger i Bergen og Molde.

Alle våre oppdrag utføres ute hos kunden. Vi skal alltid være tilgjengelig så en av våre svært erfarne ingeniører er til enhver tid på vakt og klar til å hjelpe våre kunder.

Vi lever av gode løsninger. Du er velkommen til å komme til oss med ditt problem eller utfordring så vil du raskt får vite om vi har eller kan lage en løsning for deg.

Mobil maskinering

Vi løser en mengde oppgaver med vårt brede utvalg av mobile maskiner som normalt gjøres med konvensjonell maskinering i verksted. I kombinasjon med avansert måle- og opprettings-utstyr oppnår vi samme kvalitet og toleranser med mobilt utstyr som i et verksted.

TS Furmanite besitter en omfattende maskinpark med mobile dreie-, frese, bore- og kuttemaskiner.

Vårt nære samarbeid med Silk (produsent av mobile maskiner) setter oss i en posisjon hvor vi kan tilpasse maskinparken til en rekke oppgaver utover det som normalt er standard.

Sammen med Silk har TS Furmanite utviklet spesialmaskiner og måleutstyr for dreiing av compact- flenser (Norsok og SPO flenser). Siste eksempel på denne utviklingen er den nye kompakte dreiemaskinen AX-08 for utvendig oppspenning. Denne maskinen gjør det mulig å maskinere både RF og RJ flenser samt Greylock / Techlok hubber plassert i områder med lite klaring rundt flensen.

Dreiing

 • Alle typer flenser ASME RF/RJ, API 6B/BX, NCF5/SPO Kompakt
 • Klammerforbindelser (Grayloc/Techlok/Destec)
 • Varmevekslere (Skall, Endelokk, Skilleplater)
 • Trykkbeholdere
 • Kranpidestallflenser
 • Mannhull
 • Akseltapper (aksialdreiing)
 • Risere (aksialdreing)

Fresing

 • Fundamenter
 • Skillespor i rørplater på varmevekslere
 • Lukedeksler
 • Firkantede flenser
 • Kranbaner
 • Kilespor

Linjeboring / Boring

 • Leddforbindelser i løfteutstyr, anleggsmaskiner, lasteapparater etc.
 • Lagerboss i pressverk
 • Baugporter
 • Propellhylser

Kutting og Fuging

 • Kutting og fuging av rør i alle dimensjoner, veggtykkelser og materialkvaliteter
 • Kutting av casing og risere


Varmebehandling – Heat Treatment

Med Varmebehandling menes kontrollert oppvarming og kjøling av metall for å endre eller påvirke deres fysiske og mekaniske egenskaper uten å endre produktets form. Dette sees ofte i sammenheng med å øke materialets styrke, endre materialets karakteristikk eller for å tilfredsstille krav i forbindelse med sveising. Varmebehandling brukes også i forbindelse med produksjon eller bearbeiding for å forenkle maskinering, bedre formbarhet eller gjenopprette seighet etter operasjoner som krever frysing.

Typiske anvendelser:

 • Forvarming før sveis
 • PWHT ( Post Weld Heat Treatment)
 • Hydrogen diffundering
 • Normalisering
 • Herding / Seigherding
 • Herding av kompositt

 

TS Furmanites utstyr er digitalisert. Opp til 5 trafoer kobles trådløst til 1 lap top. Hver trafo har 6 soner så tilsammen 30 soner kan styres fra samme lap top. Dette er et meget effektivt system som samtidig gir utvidet kontroll og utskriftsmuligheter.

 

Våre egne kompetente teknikere og store maskinpark gjør oss i stand til å ta alt fra små oppdrag til store prosjekt.

Hot tap / line stop

TS Furmanite’s Hot Tap teknologi muliggjør en sikker og kontrollert boring i trykksatt system uten å forstyrre drift eller tap av produkt. Vår hot tap teknikk blir brukt over hele verden til tie-in på rør system, pipe lines, varmevekslere, tanker og kolonner. Vi tilbyr et bredt spekter av boringer inkludert offset boring, vinklet boring og tankvegg boringer for å nevne noen få.

Hot Tap utføres av sertifiserte teknikere i samarbeid med kundens personell.

 • Hot Tap tilgjengelig for diametere fra 1/2" til 48’’
 • Temperatur opp til 700 C
 • Trykk opp til 296 bar
 • Ingen driftsstans
 • Redusert nedetid
 • Ingen utslipp eller tap av produkt
 • Unngår kostbar re-design av rørsystemer og reduserer planleggingstid. 


Line stop

Line Stop er en metode for å midlertidig blokkere strømningen i et rørsystem uten å redusere trykke eller tømme systemet. Dette gjøres for å isolere deler av et anlegg for reparasjon, by pass eller utskifting. Line Stop gjøres etter at en Hot tap er gjennomført.

TS Furmanite tilbyr line stops for lav- medium – eller høytrykkssystemer. Alle line stops blir beregnet og designet av vårt team an ingeniører etter gjeldende regler og standarder.

 

Line Stop er tilgjengelig for rørdimensjoner opp til 84’’.

Trykk opp til 102 bar

Temperatur opp til 550 C

 

Anvendelse:

 • Reparasjon av rørseksjoner
 • Isolering av rørsystemer
 • By-Pass
 • Reparasjon av lekkasjer
 • Tie in / forgreninger
 • Installasjon av sensorer og følere
 • Installasjon av ventiler
 • Nybygg av rørsystemer

Pipe freeze

Kostnadseffektiv metode for isolering av rørseksjoner. Metode er velegnet for carbon stål, rustfritt, legeringer og støpejern.

Metoden benytter flytende Nitrogen til frysingen og brukes på vann, hydrokarboner eller en rekke kjemikalier. Det er en forutsetning av mediet som skal fryses er flytende og har et definert og akseptabelt frysepunkt. Samtidig må røret være fullt og all flyt i rørsystemet sanses under prosessen.


 • Metoden er ren, rask, relativt enkel og økonomisk
 • Det gjøres ingen permanente endringer på systemet.
 • Ingen tømming av rørsystem.
 • Ingen permanent endring av metallurgi på systemet.


IMG_2414

IMG_2415

IMG_2412


Komposittreparasjon / Wrapping – Laminering

Kostnadseffektivt vedlikehold av trykksatt utstyr er en forutsetning for operatørselskaper og en økende utfordring etter som anlegg og installasjoner blir eldre og levetiden forlenges. Kompositt / wrapping / laminering (karbonfiber) som reparasjonsmetode kan være den rette løsningen i svært mange tilfeller.

Standardene ISO 24817 og ASME PCC2 definere kravene som stilles til en «Engneered Composite Repair». Leveranse av løsninger som tilfredsstiller kravene i disse standardene er en forutsetning for at kunden skal få en reparasjon som fungerer etter hensikten. Beregning, design, utførelse og kontroll av komposittløsninger i henhold til standarden er en jobb for eksperter. TS Furmanite’s samarbeid med TEAM sikrer at kompetanse er ivaretatt. Våre løsninger er verifisert av Lloyds, DNV GL, BV og ABS.

Alle beregninger og design i henhold til ISO24817 blir gjort internt i TS Furmanite. Vi har også full sporbarhet på alt materiell som brukes i prosessen.

Vi designer løsninger for en levetid opp til 20 år, for temperatur opp til 210°C og nesten ubegrenset trykk.

Metoden stopper utvendig korrosjon og er velegnet for gjenoppretting av strukturell integritet på rør, tanker, dekk og strukturer og er et reelt alternativ til nedstengning av prosessanlegg eller utskiftning av prosessutstyr.

Metoden er velegnet for:

 • Korrosjon under isolering
 • Pittings
 • Sprekker i sveis
 • Skader i sveis
 • Innvendig korrosjon
 • Slag eller støtskader
 • Andre grunner til redusert veggtykkelse

 

Lekkasjetetting.


Lekkasjer i prosessanlegg kan ofte medføre økte kostnader, produksjonsstans, utslipp, sikkerhetsrisiko og forstyrrelser i den regulære produksjonen. Ventiler, flenser og rørsystemer er typiske områder hvor det oppstår lekkasjer. Typiske årsaker er korrosjon, erosjon, generell slitasje, vibrasjoner eller pakningsrelaterte problemer.

TS Furmanite er ledende på dette feltet og har vært det siden vi introduserte metoden i Norge i 1979. Banebrytende løsninger og utvikling sammen med vår døgnkontinuerlige beredskap gjør oss til den foretrukne partneren til det aller meste av norsk prosessindustri.

Komponenten med lekkasje kan bygges inn med prefabrikkert tettningsklammer eller tettes på stedet med en rekke forskjellige metoder. Et klammer er alltid basert på nøyaktige mål, design og beregninger etter internasjonale standarder. Lekkasjetetting under drift gjøres også ved å injisere ulike typer tettningsmasse inn i området med lekkasje. TS Furmanite har en database med mer enn 300 kjemikalier testet opp mot våre tettningsmasser.

Vi tilbyr løsninger for de fleste prosessmedier som damp, hydrokarboner i gass eller væskeform, samt mer enn 300 ulike kjemikalier.

Vi håndterer temperaturer i området -30 til 600 C og tykk opp til 350 bar.

Fordeler:

 • Ingen driftsstans
 • Spart energi og ressurser
 • Reduserer utslipp

Vi har utviklet metoder for:

 • Rør og Rørforgreininger
 • Flensforbindelser,
 • Ventiler
 • Varmevekslere
 • Roterendeutstyr
 • Sveiser
 • Gjenger

TS Furmanite vil alltid vurdere hvilken reparasjonsmetode som egner seg best. Det kan være kompositt, et lekkasjeklammer eller en kombinasjon av disse. Med 40 års erfaring har vi vært borti det meste og kan sammen med vårt internasjonale nettverk gi våre kunder den beste løsningen og oppfølging. 


 

Kontakt

Office & 24 timer support:

Tlf: +47 35 92 20 00

firmapost@tsgroup.com