Sertifikatutstederkurs

Opplæring i gass og entring.

Vi har i en årrekke kjørt kurs og oppæring innen gassmåling, og entring. Kursene vår gir kontrollørkompetanse som er påkrevd for å utstede arbeidstillatelser. 

I vårt mobile prosessanlegg kjører opplæring for operatørselskap, verft, fiskerinæringen, prosess og pertrokjemisk industri. Vi har kjørt en rekke bedriftsinterne kurs, blant annet for Borregård, Slagen og Fortum. På åpne kurs har vi god blanding av deltakere fra operatørselskap og lokal industri.