image

Revisjonsstanser

Årlige revisjonsstansaktiviteter

Leveranse av kvalifisert personell innenfor elektro, automasjon og mekaniske fag til revisjonsstanser i Norge har vært en viktig aktivitet for TS Group.

Vår arbeidsmetodikk opp mot revisjonsstanser er å være tett på, både i planlegging av personell inn og under oppdraget. Prosjektleder fra TS Group er mer eller mindre tilstede på site under hele oppdraget, noe som sikrer effektive arbeidsdager og mest mulig ut av hver time pr. fagmann.

Norcem Brevik                 Tidsperiode: 2011 - pågår            Volum:   20 til 25 personer

Norcem Kjøpsvik             Tidsperiode: 2012 - 2013              Volum:   4 personer

RHI                                   Tidsperiode: 2013 - pågår            Volum:  4 til 8 personer

Bilfinger (Yara)                 Tidsperiode: 2014 - pågår            Volum: 3 til 40 personer

Bilfinger (Slagen)             Tidsperiode: 2015                         Volum:  15 personer

Reinertsen (TBO)             Tidsperiode: 2014 - 2016              Volum:   30 til 50 personer

Agility  (Inovyn)               Tidsperiode: 2012 – 2016             Volum:  20 til 30 personer

NLI Grenland (Inovyn)     Tidsperiode: 2016 - pågår            Volum:  15 til 20 personer