image

Prosjektstøtte Reinertsen

Langvarig samarbeid

Gjennom leveranse av erfarent personell innenfor vedlikeholds fag (mekanisk, elektro, automasjon og instrument) har TS Group bidratt til gjennomføring av mange prosjekter for Reinertsen. Reinertsen og TS Group har hatt et langt og godt samarbeid på prosjekt. 
Samarbeidet har også bidratt til leveranse av personell til alle offshore installasjoner på V&M kontrakter for Reinertsen samt fast leveranse til revisjonsstansene på Tjeldbergodden. 

V&M arbeid rammeavtale:
Tidsperiode: 2011-2016        Volum:    10-20 personer årlig (ca 15.000-30.000 timer)
Tjeldbergodden, årlige revisjon stanser 
Tidsperiode: 2012-2016        Volum: 30-50 personer pr årlig stans
Mongstad TCM        
Tidsperiode: 2011        Volum:    40-50 personer i rotasjon i 8 måneder (ca 60.000 timer) 
Njord LPP & HYME    
Tidsperiode: 2012-2013        Volum:    100 personer offshore i et år  (ca 150.000 timer)
Heimdal HAP        
Tidsperiode: 2014        Volum:    50 personer offshore i ca 6 måneder (ca 40.000 timer) 
Svalin            
Tidsperiode: 2014        Volum:    40 personer offshore i 5 måneder   (ca 25.000 timer)