image

Kompetansestyring Norske Shell

Kompetanse er sikkerhet!

HMS er førsteprioritet i vår bransje og et viktig ledd i HMS arbeidet er å sikre at alle har rett kompetanse til å utføre sine oppgaver.

TS Group har avtale med Norske Shell om Competence Management for Nyhamna og Draugen. Tjenesten omfatter utvikling av opplæringsprogram, kompetansekartlegging, kursadministrasjon, planlegging, utarbeidelse av OJT, verifikasjon av kompetanse i felt og lærlingeoppfølging.

Vi har i flere perioder hatt inne Supervisors på kompetansestyring som har jobbet med å utvikle metodikk og systemer. På det meste var vi en supervisor og fire koordinatorer som daglig jobbet med å sikre at alle Shell ansatte og kontraktører hadde rett kompetanse for jobben de skulle utføre.

Tidsperiode:      2007 – pågår

Volum:               3.000-6.000 timer årlig