image

Flensekurs Wintershall

Flens for driftsoperatører

Sammen med Torq/Lite har vi utviklet et flensekurs spesiellt tilpasset driftsoperatørene på Brage. Kurset ble bygget opp med utgangspunkt i Wintershall sine prosedyrer og systemene på Brage. Kurset gikk over to dager, men inneholdt mye av samme som fullt flensekurs ihht. NS-EN 1591-4.