image

Driftstøtte Equinor

Betydelige leveranser til Equinor

Tidligere Statoil blei vår kunde ifb med at Statoil og Norsk Hydros olje og gass divisjon slo seg sammen i 2007. Avtalen med Norsk Hydro blei da videreført i det nye selskapet som da het StatoilHydro. I 2010 var det ny anbudskonkurranse og vi fikk da avtalen med Equinor.

Hoved leveransen har vært fagpersonell innenfor fagene prosess, elektro, automasjon og mekanisk til Equinor sine installasjoner på Norsk sokkel, samt diverse ingeniørstillinger i landorganisasjonen både relatert til daglig drift og prosjekter.

Tidsperiode:      2008 - 2016

Volum:                 45.000 – 200.000 timer årlig ( 30 – 140 personer i fast rotasjon )

Photo; Øyvind Hagen-Equinor