image

Driftsstøtte Norsk Hydro

Norsk Hydro var vår første kunde!

Når Technical Support blei stiftet i 2005 blei Norsk Hydro vår første kunde. Det startet med leveranser av fagpersonell til alle Norsk Hydros offshoreinstallasjoner innenfor fagene prosess, elektro, automasjon og mekanisk. Det blei også levert personell til Stureterminalen og innenfor diverse ingeniørstillinger i landorganisasjonen på Sandsli
Videre ble vi også med Norsk Hydro på utbygningen av Nyhamna anlegget for Ormen Lange i 2006. Her var vi i tillegg til fagpersonell også inne med MC og Commissioning ingeniører i prosjektet.

Tidsperiode:      2005 - 2008

Volum:                 45.000 – 90.000 timer årlig ( 30-60 personer i fast rotasjon )