image

Driftshåndbok Norske Shell

Ny revisjon i 2018

TS Group har bidratt med utarbeidelse og oppdatering av driftshåndboken til Norske Shell for Ormen Lange på Nyhamna. Håndboken er et hjelpemiddel for teknikere ute i felt. Driftshåndboken ble utarbeidet i 2009 med revidering i 2012. Siste oppdatering gjøres i 2018. Driftshåndboken har også blitt brukt som et hjelpemiddel i opplæring av lærlinger og nyansatte.